Inseallvaret.se är en informativ hemsida byggd av Filippa Jensen och My Petré som del av deras gymnasiearbete. Syftet med hemsidan är att tillgängliggöra fakta och skapa engagemang kring det utbredda problemen med könsstympning.