Carl-Axel Ekman på besök hos flickorna i Kenya.

Carl-Axel Ekman startade Garissafonden i hopp om att förbättra flickors och unga kvinnors tillvaro i staden Garissa. Tillsammans med lokalbefolkningen så har fonden lyckats förbättra tillvaron något drastiskt. Genom samarbeten med den lokala organisationen Womankind och SIMAHO så har stiftelsen byggt upp ett barnhem med 113 boende och en skola som har 400 elever spridda mellan åldrarna 6-15.

    ”This block Umul-kheir primary school was fund by Womankind Kenya in collaboration with Dr.M & C.A Ekman Rotary doctors and Lowe forever Sweden.”

Carl-Axel Ekman har under sina arbetande år arbetat som kirurg. Efter sin pension valde han att engagera sig i organisationen Rotary. Carl-Axel blev sedan utvald år 1988 att åka till staden Garissa i Kenya med Rotary för att hjälpa till på plats. Denna chockerande vistelse ledde sedan till att han tillsammans med sin dåvarande fru, Monica Ekman, åkte tillbaka ett år senare för att engagera sig i arbetet mot könstympning. Monica Ekman var under denna tiden en tandläkare och även hon kände behovet att hjälpa människor i nöd. Paret Ekman kände att de ville göra skillnad på plats istället för att skicka bidrag i form utav pengar. Carl-Axel Ekman har prisats för sina insatser. År 2008 fick han utmärkelsen Årets Hjälte på svenska hjältar galan som sändes på tv4.

Carl-Axel Ekman mottager pris för årets hjälte 2008.
Foto: Claudio Bresciani.

På grund av den varma dags-temperaturen och den ekonomiska statusen som råder i Garissa har befolkningen inte haft möjlighet att utvecklad sjukvården. Sjukhusen är i väldigt dåligt skick och även överbelastade. Detta leder till att spridningsrisken av olika bakterier ökar då patienterna ligger tätt i de olika salarna. Carl-Axel och Monica Ekman valde att reparera sjukhuset i staden. De tog med utrustning och mediciner från sverige för att kunna operera och hjälpa människor på ett mer säkert och utvecklat sätt. Under 20 års tid tillbringade paret Ekman tre månader per år i staden, i ett desperat försök att bekämpa könsstympningen och förbättra tillvaron för flickorna i staden.

Idag har deras sjukhus i Garissa blivit ett statligt sjukhus med 250 sängar, fyra operationssalar och ett laboratorium. Staden är idag inte vad den brukade vara, idag finns det hopp och framtiden ser betydligt ljusare ut för kvinnorna och framförallt barnen. Genom att skapa en sjuksköterskola och sprida kunskapen vidare till lokalbefolkningen så har Carl-Axel och Monica lyckats stabilisera läget en aning och sett till så att utvecklingen fortsätter även nu är de inte är på plats i staden.

En operation på sjuhuset i Garissa.

Tidigt så förstod Carl-Axel att problemet kring könsstympning rotar sig långt bak. Det har blivit en tradition och något som förväntas genomföras. Han insåg att för att kunna förändra situationen för flickorna så behövdes hela tankesättet kring könsstympning ändras. Det krävdes en förändring i hela samhället, kvinnor som män var tvungna att ändra sin uppfattning och bli informerade om riskerna. Kunskap är vägen till förändring enlig Carl-Axel.

När vi träffar Carl-Axel Ekman och hans fru Berit Ekman den varma måndagseftermiddagen så har läget i Garissa varit oroligt under en längre tid och paret har inte varit på plats på många år. Carl-Axel och Berit blir ständigt uppdaterade om läget genom deras direktkontakt med invånarna i Garissa.